ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ยี่ห้อ
 
opencartมุมสมาชิก
E-Mail Address:

Password:


 
สินค้าขายดี
เคเบิล Low loss 200 (LLC200) 50Ω เทียบเท่า LMR-200 (ราคา/เมตร) เคเบิล Low loss 200 (LLC200) 50Ω เทียบเท่า LMR-200 (ราคา/เมตร)
฿80 บาท  
2.4GHz Dipole Antenna Gain 9dBi RP-TNC male 2.4GHz Dipole Antenna Gain 9dBi RP-TNC male
฿280 บาท ฿250 บาท  
PicoStation M2HP  Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง PicoStation M2HP Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง
฿3,200 บาท ฿2,950 บาท  
Nanostation M2 Wireless-N Nanostation M2 Wireless-N
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
Power over ethernet (POE) รุ่นใหม่ Power over ethernet (POE) รุ่นใหม่
฿350 บาท ฿250 บาท  
Nanostation LOCO M5 Wireless-N Nanostation LOCO M5 Wireless-N
฿2,600 บาท  
NanoStation M5 Wireless-N NanoStation M5 Wireless-N
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
Nanostation LOCO M2 Wireless-N Nanostation LOCO M2 Wireless-N
฿2,300 บาท ฿2,200 บาท  
 
60 พัสดุที่ส่งล่าสุด
1 ) Robert
รหัส :EX177369072TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
2 ) บุญยืน
รหัส :EX177366575TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
3 ) ศุภกร
รหัส :EX177329365TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
4 ) เสกสรรค์
รหัส :EX177328838TH
เวลา : 10:43 วันที่ 23 ส.ค. 59
5 ) สุพจน์
รหัส :EX206883826TH &
เวลา : 12:33 วันที่ 10 ส.ค. 59
6 ) กิตติ
รหัส :EX206887831TH
เวลา : 12:31 วันที่ 10 ส.ค. 59
7 ) ณฐภัทร์
รหัส :EX206904146TH
เวลา : 18:54 วันที่ 2 ส.ค. 59
8 ) วีระพล
รหัส :SDS
เวลา : 18:53 วันที่ 2 ส.ค. 59
9 ) สุพจน์
รหัส :EMS EX206900056
เวลา : 18:53 วันที่ 2 ส.ค. 59
10 ) นฤบดินทร์
รหัส :EX206901578TH
เวลา : 18:52 วันที่ 2 ส.ค. 59
11 ) สุทธิชัย
รหัส :RJ 372265711TH
เวลา : 16:32 วันที่ 27 ก.ค. 59
12 ) นิรันดร์
รหัส :EX20686081TH
เวลา : 16:32 วันที่ 27 ก.ค. 59
13 ) เยี่ยม
รหัส :EX177235084TH
เวลา : 16:31 วันที่ 27 ก.ค. 59
14 ) นายมณฑล
รหัส :NTC 044274
เวลา : 16:31 วันที่ 27 ก.ค. 59
15 ) ภิรนัย
รหัส :EX177226238TH
เวลา : 16:30 วันที่ 27 ก.ค. 59
16 ) นายสุรัตน์
รหัส :EX206811719TH
เวลา : 18:02 วันที่ 15 ก.ค. 59
17 ) สิทธิศักดิ์
รหัส :EX177217681TH
เวลา : 18:01 วันที่ 15 ก.ค. 59
18 ) นาย เจตต์บดินทร์
รหัส :EX 177212548TH
เวลา : 18:00 วันที่ 15 ก.ค. 59
19 ) เทอดศักดิ์
รหัส :Shop
เวลา : 18:00 วันที่ 15 ก.ค. 59
20 ) ศิติพงษ์
รหัส :EX 177212551TH
เวลา : 16:50 วันที่ 11 ก.ค. 59
21 ) เกรียงไกร
รหัส :EX177241102 TH
เวลา : 16:46 วันที่ 11 ก.ค. 59
22 ) พิษณุ
รหัส :EX206816676TH
เวลา : 16:44 วันที่ 11 ก.ค. 59
23 ) เชาวน์วัฒน์
รหัส :EX206819023TH
เวลา : 16:43 วันที่ 11 ก.ค. 59
24 ) นิรวิทธ์
รหัส :NTC
เวลา : 11:23 วันที่ 4 ก.ค. 59
25 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EMS EX207640919
เวลา : 11:22 วันที่ 4 ก.ค. 59
26 ) จักศราวุธ
รหัส :EMS EX207667973
เวลา : 11:22 วันที่ 4 ก.ค. 59
27 ) Robert
รหัส :EMS EX207662273
เวลา : 11:21 วันที่ 4 ก.ค. 59
28 ) นราศักดิ์
รหัส :EMS
เวลา : 18:28 วันที่ 22 มิ.ย. 59
29 ) ธม
รหัส :SDS
เวลา : 18:19 วันที่ 22 มิ.ย. 59
30 ) ศักย์วณิช
รหัส :EX207650709TH
เวลา : 18:18 วันที่ 22 มิ.ย. 59
31 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EX207622671TH
เวลา : 15:02 วันที่ 15 มิ.ย. 59
32 ) ธีรศักดิ์
รหัส :EX207660578TH
เวลา : 16:28 วันที่ 9 มิ.ย. 59
33 ) ยุทธพงษ์
รหัส : NTC
เวลา : 16:27 วันที่ 9 มิ.ย. 59
34 ) นายทองพันธ์
รหัส :NTC
เวลา : 16:26 วันที่ 9 มิ.ย. 59
35 ) ชโลธร
รหัส : EX178101755TH
เวลา : 16:26 วันที่ 9 มิ.ย. 59
36 ) จิรวัฒน์
รหัส :EX178109533TH
เวลา : 16:25 วันที่ 9 มิ.ย. 59
37 ) นวธนา
รหัส :EX176232719TH
เวลา : 16:24 วันที่ 9 มิ.ย. 59
38 ) ไพบูลย์
รหัส :EMS
เวลา : 12:41 วันที่ 24 พ.ค. 59
39 ) kittipong
รหัส :EMS
เวลา : 12:41 วันที่ 24 พ.ค. 59
40 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
41 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
42 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
43 ) นายโสภณ
รหัส :์NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
44 ) ธงรบ
รหัส :NTC 1660 082978
เวลา : 12:39 วันที่ 24 พ.ค. 59
45 ) โรจนัย
รหัส :EX178042125TH
เวลา : 12:38 วันที่ 24 พ.ค. 59
46 ) ธีระ
รหัส :EX178026082TH
เวลา : 12:37 วันที่ 24 พ.ค. 59
47 ) อดุลย์
รหัส :EX178026065TH
เวลา : 12:36 วันที่ 24 พ.ค. 59
48 ) Robert
รหัส :EX176829585TH
เวลา : 12:35 วันที่ 24 พ.ค. 59
49 ) ว่าที่ ร.ต.ทรงพล
รหัส :NTC
เวลา : 12:33 วันที่ 24 พ.ค. 59
50 ) นิรันดร์
รหัส :EX177011458TH
เวลา : 12:32 วันที่ 24 พ.ค. 59
51 ) อดุลย์
รหัส :EX176224465TH
เวลา : 12:31 วันที่ 24 พ.ค. 59
52 ) นฤดม
รหัส :EX176812608TH
เวลา : 11:06 วันที่ 12 เม.ย. 59
53 ) นางสาวฤดีวัลล์
รหัส :
เวลา : 13:32 วันที่ 6 เม.ย. 59
54 ) นางสาวฤดีวัลล์
รหัส :NTC
เวลา : 13:21 วันที่ 6 เม.ย. 59
55 ) คธาวุธ
รหัส :EX147168797TH
เวลา : 13:19 วันที่ 6 เม.ย. 59
56 ) เสฎฐวุฒิ
รหัส :EX147187178TH
เวลา : 13:19 วันที่ 6 เม.ย. 59
57 ) อรศักดิ์
รหัส :EX147175095TH
เวลา : 13:18 วันที่ 6 เม.ย. 59
58 ) นายรังสรรค์
รหัส :EX147175360TH
เวลา : 13:18 วันที่ 6 เม.ย. 59
59 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EX147200395TH
เวลา : 13:17 วันที่ 6 เม.ย. 59
60 ) อรศักดิ์
รหัส :NTC 0798/039860
เวลา : 13:09 วันที่ 6 เม.ย. 59
ดูทั้งหมด
 
Advertise
Show

http://www.wifimove.com/image/data/icon/Sportnova.jpg

 
Histats
 

ยินดีต้อนรับสู่ wifimove shop

   

แผนที่เดินทาง

เปิดช่องทางสื่อสาร 

LINE: wifimove (ข้อมูลด้านเทคนิค-สั่งซื้อสินค้า)

LINE: seek2551 (สั่งซื้อสินค้า)

Skype: buntherngt

เตือน!!! เรื่องการเข้าหัวสาย LAN ตามมาตราฐาน


ใครจะ up firmware ระวังเรื่อง Hardware version ด้วยนะครับ

เช่น XM, XW, TI, XC หรือ WA ประมาณนี้ ดูดีๆ ก่อนเลือก Firmware มา Up กัน

XW & XM --> download/airmax-m


 

แนะนำ คู่เขยคู่ขวัญ Airmax AC

เหมาะกับงานไวเรสชุมชน และงานกล้อง IP Camera


สินค้าล่าสุด

WP500M 500Mbps PLC Homeplug mini Powerline Adapter ปลั๊กแบบ US
WP500M 500Mbps PLC Homeplug mini Powerline Adapter ปลั๊กแบบ US
WP500M
฿1,580 บาท ฿1,380 บาท  
AF-5G30-S45, Rocket Dish for AF-5x Gain 30dBi, x2/set
AF-5G30-S45, Rocket Dish for AF-5x Gain 30dBi, x2/set
AF-5G30-S45
฿14,500 บาท ฿14,000 บาท  
R5AC‑PRISM, Rocket 5AC airPrism® 5GHz  500+Mbps Throughput
R5AC‑PRISM, Rocket 5AC airPrism® 5GHz 500+Mbps Throughput
R5AC‑PRISM
฿8,900 บาท ฿8,400 บาท  
Unifi UAP‑AC‑LR 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
Unifi UAP‑AC‑LR 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
UAP‑AC‑LR
฿4,300 บาท  
Unifi UAP‑AC‑PRO 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
Unifi UAP‑AC‑PRO 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
UAP‑AC‑PRO
฿5,600 บาท  
Unifi UAP‑AC‑LITE 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
Unifi UAP‑AC‑LITE 2.4GHz & 5GHZ Dual Band indoor High power Wireless-b/g/n/ac
UAP‑AC‑LITE
฿3,600 บาท  
PBE‑5AC‑400 PowerBeam 5AC 5GHz Wireless-AC Throughput 450+ Mbps 25dBi
PBE‑5AC‑400 PowerBeam 5AC 5GHz Wireless-AC Throughput 450+ Mbps 25dBi
PBE‑5AC‑400
฿5,000 บาท  
RD-5G31-AC Rocket Dish AC for Wireless-AC Gain 31dBi
RD-5G31-AC Rocket Dish AC for Wireless-AC Gain 31dBi
RD-5G31-AC
฿14,500 บาท  
UAP-Outdoor+ 2.4GHz indoor High power Wireless-N
UAP-Outdoor+ 2.4GHz indoor High power Wireless-N
UAP-Outdoor+
฿5,800 บาท  
R5AC-Lite Rocket 5AC 5GHz Wireless-AC Throughput 450+ Mbps
R5AC-Lite Rocket 5AC 5GHz Wireless-AC Throughput 450+ Mbps
R5AC-Lite
฿4,900 บาท  
NBE-5AC-19 NanoBeam 5AC 5GHz Wireless-AC 19dBi Throughput 450+ Mbps
NBE-5AC-19 NanoBeam 5AC 5GHz Wireless-AC 19dBi Throughput 450+ Mbps
NBE-5AC-19
฿3,900 บาท  
Unifi UAP-LR-3 2.4GHz indoor High power Wireless-N
Unifi UAP-LR-3 2.4GHz indoor High power Wireless-N
UAP-LR-3
฿9,500 บาท ฿9,200 บาท  
Unifi UAP-LR 2.4GHz indoor High power Wireless-N
Unifi UAP-LR 2.4GHz indoor High power Wireless-N
UAP-LR
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
PicoStation M2HP  Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง
PicoStation M2HP Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง
PicoStation M2HP
฿3,200 บาท ฿2,950 บาท  
Rocket M5 สำหรับระบบใหญ่ 5GHz Outdoor High power Wireless-N
Rocket M5 สำหรับระบบใหญ่ 5GHz Outdoor High power Wireless-N
Rocket M5
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
Rocket M2 สำหรับระบบใหญ่ 2.4GHz Outdoor High power Wireless-N
Rocket M2 สำหรับระบบใหญ่ 2.4GHz Outdoor High power Wireless-N
Rocket M2
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
LiteBeam 5AC 5GHz 16dBi 2x2 MIMO 120° airMAX®
LiteBeam 5AC 5GHz 16dBi 2x2 MIMO 120° airMAX®
LBE‑5AC‑16‑120
฿4,500 บาท ฿4,200 บาท  
LiteBeam 5AC 5GHz 23dBi 2x2 MIMO airMAX® CPE
LiteBeam 5AC 5GHz 23dBi 2x2 MIMO airMAX® CPE
LBE‑5AC‑23
฿3,200 บาท ฿2,950 บาท  
Nanostation LOCO M5 Wireless-N
Nanostation LOCO M5 Wireless-N
LOCO M5
฿2,600 บาท  
Nanostation LOCO M2 Wireless-N
Nanostation LOCO M2 Wireless-N
LOCO M2
฿2,300 บาท ฿2,200 บาท  
NanoStation M5 Wireless-N
NanoStation M5 Wireless-N
NanoStation M5
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
more

10 กระทู้ล่าสุด


ยังไม่มีการตอบกระทู้


5 บทความล่าสุด