ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ยี่ห้อ
 
opencartมุมสมาชิก
E-Mail Address:

Password:


 
สินค้าขายดี
เคเบิล Low loss 200 (LLC200) 50Ω เทียบเท่า LMR-200 (ราคา/เมตร) เคเบิล Low loss 200 (LLC200) 50Ω เทียบเท่า LMR-200 (ราคา/เมตร)
฿80 บาท  
2.4GHz Dipole Antenna Gain 9dBi RP-TNC male 2.4GHz Dipole Antenna Gain 9dBi RP-TNC male
฿280 บาท ฿250 บาท  
PicoStation M2HP  Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง PicoStation M2HP Wireless-N และ Wireless-B/G ทำ hotspot แรง
฿3,200 บาท ฿2,950 บาท  
Nanostation M2 Wireless-N Nanostation M2 Wireless-N
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
Power over ethernet (POE) รุ่นใหม่ Power over ethernet (POE) รุ่นใหม่
฿350 บาท ฿250 บาท  
Nanostation LOCO M5 Wireless-N Nanostation LOCO M5 Wireless-N
฿2,600 บาท  
NanoStation M5 Wireless-N NanoStation M5 Wireless-N
฿3,500 บาท ฿3,300 บาท  
Nanostation LOCO M2 Wireless-N Nanostation LOCO M2 Wireless-N
฿2,300 บาท ฿2,200 บาท  
 
60 พัสดุที่ส่งล่าสุด
1 ) Robert
รหัส :EX177369072TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
2 ) บุญยืน
รหัส :EX177366575TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
3 ) ศุภกร
รหัส :EX177329365TH
เวลา : 10:44 วันที่ 23 ส.ค. 59
4 ) เสกสรรค์
รหัส :EX177328838TH
เวลา : 10:43 วันที่ 23 ส.ค. 59
5 ) สุพจน์
รหัส :EX206883826TH &
เวลา : 12:33 วันที่ 10 ส.ค. 59
6 ) กิตติ
รหัส :EX206887831TH
เวลา : 12:31 วันที่ 10 ส.ค. 59
7 ) ณฐภัทร์
รหัส :EX206904146TH
เวลา : 18:54 วันที่ 2 ส.ค. 59
8 ) วีระพล
รหัส :SDS
เวลา : 18:53 วันที่ 2 ส.ค. 59
9 ) สุพจน์
รหัส :EMS EX206900056
เวลา : 18:53 วันที่ 2 ส.ค. 59
10 ) นฤบดินทร์
รหัส :EX206901578TH
เวลา : 18:52 วันที่ 2 ส.ค. 59
11 ) สุทธิชัย
รหัส :RJ 372265711TH
เวลา : 16:32 วันที่ 27 ก.ค. 59
12 ) นิรันดร์
รหัส :EX20686081TH
เวลา : 16:32 วันที่ 27 ก.ค. 59
13 ) เยี่ยม
รหัส :EX177235084TH
เวลา : 16:31 วันที่ 27 ก.ค. 59
14 ) นายมณฑล
รหัส :NTC 044274
เวลา : 16:31 วันที่ 27 ก.ค. 59
15 ) ภิรนัย
รหัส :EX177226238TH
เวลา : 16:30 วันที่ 27 ก.ค. 59
16 ) นายสุรัตน์
รหัส :EX206811719TH
เวลา : 18:02 วันที่ 15 ก.ค. 59
17 ) สิทธิศักดิ์
รหัส :EX177217681TH
เวลา : 18:01 วันที่ 15 ก.ค. 59
18 ) นาย เจตต์บดินทร์
รหัส :EX 177212548TH
เวลา : 18:00 วันที่ 15 ก.ค. 59
19 ) เทอดศักดิ์
รหัส :Shop
เวลา : 18:00 วันที่ 15 ก.ค. 59
20 ) ศิติพงษ์
รหัส :EX 177212551TH
เวลา : 16:50 วันที่ 11 ก.ค. 59
21 ) เกรียงไกร
รหัส :EX177241102 TH
เวลา : 16:46 วันที่ 11 ก.ค. 59
22 ) พิษณุ
รหัส :EX206816676TH
เวลา : 16:44 วันที่ 11 ก.ค. 59
23 ) เชาวน์วัฒน์
รหัส :EX206819023TH
เวลา : 16:43 วันที่ 11 ก.ค. 59
24 ) นิรวิทธ์
รหัส :NTC
เวลา : 11:23 วันที่ 4 ก.ค. 59
25 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EMS EX207640919
เวลา : 11:22 วันที่ 4 ก.ค. 59
26 ) จักศราวุธ
รหัส :EMS EX207667973
เวลา : 11:22 วันที่ 4 ก.ค. 59
27 ) Robert
รหัส :EMS EX207662273
เวลา : 11:21 วันที่ 4 ก.ค. 59
28 ) นราศักดิ์
รหัส :EMS
เวลา : 18:28 วันที่ 22 มิ.ย. 59
29 ) ธม
รหัส :SDS
เวลา : 18:19 วันที่ 22 มิ.ย. 59
30 ) ศักย์วณิช
รหัส :EX207650709TH
เวลา : 18:18 วันที่ 22 มิ.ย. 59
31 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EX207622671TH
เวลา : 15:02 วันที่ 15 มิ.ย. 59
32 ) ธีรศักดิ์
รหัส :EX207660578TH
เวลา : 16:28 วันที่ 9 มิ.ย. 59
33 ) ยุทธพงษ์
รหัส : NTC
เวลา : 16:27 วันที่ 9 มิ.ย. 59
34 ) นายทองพันธ์
รหัส :NTC
เวลา : 16:26 วันที่ 9 มิ.ย. 59
35 ) ชโลธร
รหัส : EX178101755TH
เวลา : 16:26 วันที่ 9 มิ.ย. 59
36 ) จิรวัฒน์
รหัส :EX178109533TH
เวลา : 16:25 วันที่ 9 มิ.ย. 59
37 ) นวธนา
รหัส :EX176232719TH
เวลา : 16:24 วันที่ 9 มิ.ย. 59
38 ) ไพบูลย์
รหัส :EMS
เวลา : 12:41 วันที่ 24 พ.ค. 59
39 ) kittipong
รหัส :EMS
เวลา : 12:41 วันที่ 24 พ.ค. 59
40 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
41 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
42 ) นายโสภณ
รหัส :NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
43 ) นายโสภณ
รหัส :์NTC
เวลา : 12:40 วันที่ 24 พ.ค. 59
44 ) ธงรบ
รหัส :NTC 1660 082978
เวลา : 12:39 วันที่ 24 พ.ค. 59
45 ) โรจนัย
รหัส :EX178042125TH
เวลา : 12:38 วันที่ 24 พ.ค. 59
46 ) ธีระ
รหัส :EX178026082TH
เวลา : 12:37 วันที่ 24 พ.ค. 59
47 ) อดุลย์
รหัส :EX178026065TH
เวลา : 12:36 วันที่ 24 พ.ค. 59
48 ) Robert
รหัส :EX176829585TH
เวลา : 12:35 วันที่ 24 พ.ค. 59
49 ) ว่าที่ ร.ต.ทรงพล
รหัส :NTC
เวลา : 12:33 วันที่ 24 พ.ค. 59
50 ) นิรันดร์
รหัส :EX177011458TH
เวลา : 12:32 วันที่ 24 พ.ค. 59
51 ) อดุลย์
รหัส :EX176224465TH
เวลา : 12:31 วันที่ 24 พ.ค. 59
52 ) นฤดม
รหัส :EX176812608TH
เวลา : 11:06 วันที่ 12 เม.ย. 59
53 ) นางสาวฤดีวัลล์
รหัส :
เวลา : 13:32 วันที่ 6 เม.ย. 59
54 ) นางสาวฤดีวัลล์
รหัส :NTC
เวลา : 13:21 วันที่ 6 เม.ย. 59
55 ) คธาวุธ
รหัส :EX147168797TH
เวลา : 13:19 วันที่ 6 เม.ย. 59
56 ) เสฎฐวุฒิ
รหัส :EX147187178TH
เวลา : 13:19 วันที่ 6 เม.ย. 59
57 ) อรศักดิ์
รหัส :EX147175095TH
เวลา : 13:18 วันที่ 6 เม.ย. 59
58 ) นายรังสรรค์
รหัส :EX147175360TH
เวลา : 13:18 วันที่ 6 เม.ย. 59
59 ) สัญญาลักษ์
รหัส :EX147200395TH
เวลา : 13:17 วันที่ 6 เม.ย. 59
60 ) อรศักดิ์
รหัส :NTC 0798/039860
เวลา : 13:09 วันที่ 6 เม.ย. 59
ดูทั้งหมด
 
Advertise
Show

http://www.wifimove.com/image/data/icon/Sportnova.jpg

 
Histats
 

Nanostation M2 Wireless-N

Nanostation M2 Wireless-N
กดเพื่อขยายขนาด
ราคา: ฿3,500 บาท฿3,300 บาท
สถานะสินค้า: สินค้าพร้อมส่ง
โมเดล: NanoStation M2
ผู้ผลิต: UBiQuiTi(ยูบิคิ้วตี้)
ความนิยมเฉลี่ย: ยังไม่มีอัตราความนิยม

ราคาต่อปริมาณการสั่งซื้อ:
ปริมาณคำสั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย
2 ฿3,150 บาท


รุ่น NanoStation M2 (นาโนสเตชั่น เอ็ม 2)

ใช้ทำ Access point หรือ PtP หรือตั้งรับในโหมด Station ก็ได้
ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz

สามารถติดตั้งนอกอาคารได้

รองรับมาตราฐาน Wireless-G/N

สายอากาศแบบ Dual Pol ขนาดกำลังขยาย 11dBi 2x2MINO Antenna

(ต่อเพิ่มไม่ได้ แต่ทำระยะทางได้ไกล 0.5-7 กม. แบบจุดต่อจุด)
สายอากาศแบบ 2 Polarization (Ver. และ Hor.) ทำให้รับ-ส่งสัญญาณได้เร็วและไกลกว่าแบบ 1 Polarization
2 Port RJ-45 10/100 Mbps (Main and Secondary เอาไว้ต่อกับ IP camera ได้)
สามารถปรับกำลังส่งได้ถึง 27dBm
มี PoE 24Vdc 0.5Amp. อยู่ในกล่อง

สายอากาศสามารถแผ่กระจายคลื่นในทุมกวาดได้กว้างพอประมาณ 55 องศา

ติดตั้งง่าย ขอคู่มือได้

Adapter include in box

*******************************************************************
 
*********************************************************

http://www.ubnt.com/img/nsm_main.jpg


Performance Breakthrough
 
150+ Mbps real outdoor throughput and up to 15km+ range. Featuring 2x2 MIMO technology, the new NanoStation links significantly faster and farther than ever before.
http://www.ubnt.com/img/nsm_perf.jpg

New Leading-Edge Industrial Design
The original NanoStation set the bar for the world''''s first low-cost and efficiently designed outdoor broadband CPE. The new NanoStation M and NanoStation Loco M take the same concept to the future with new redesigned sleek and elegant form-factors.


http://www.ubnt.com/img/nsm_id.jpg
 

Next-Gen Antenna Design
Dual Ethernet Connectivity New antenna array designs featuring 16dBi dual-polarity gain at 5GHz and 11dBi dual-polarity 11dBi at 2.4GHz. Both with optimized cross-polarity isolation and in a compact form-factor.
 
Next-Gen Antenna Design
 
Dual Ethernet Connectivity
The New NanoStation M provides a secondary ethernet port with software enabled POE output for seamless IP Video integration.


NSM Dual Ethernet
 

 
Intelligent POE
Remote hardware reset circuitry of NanoStation M allows for device to be reset remotely from power supply location. In addition, any NanoStation can easily become 802.3af 48V compliant through use of Ubiquiti''''s Instant 802.3af adapter.

 

http://www.ubnt.com/img/nsm_poe.jpg

AirOS V
Version 5 of Ubiquiti''''s AirOS builds upon the market leading intuitive user-interface loaded with advanced wireless configurations and routing functionality.
 

http://www.ubnt.com/img/nsm_airos5.jpg          http://www.ubnt.com/img/airos_main2.jpg

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับสินค้านี้